infomation for huflit.edu.vn: Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa...
Ngành Kinh doanh quốc tế, mã ngành: 52340120. Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).
https://www.huflit.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-QTKD/chuong-trinh-dao-tao-nganh-kinh-doanh-quoc-te-169.html
Visit to Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa...

Click here

Tạo website bán hàng, website giới thiệu công ty, website kinh doanh dịch vụ cực nhanh và tiện lợi!

MIỄN PHÍ

Vào tạo website

Site relate for huflit.edu.vn
 • Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP ...

  http://daotao.huflit.edu.vn/ 2018-10-04 05:55:48
  Mọi thắc mắc liên quan đến tài khoản đăng nhập, vui lòng gửi mail về: info@huflit.edu.vn, tiêu đề: Reset mật khẩu trang daotao.huflit.edu.vn, ghi rõ thông tin Họ ...
 • Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ ...

  http://huflit.edu.vn/Chuong-trinh-dao-tao-CNTT/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-thong-tin-161.html 2019-04-15 12:52:14
  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ khóa 2015) ... trình đào tạo Cử nhân Đại học Công nghệ thông tin ...
 • Hướng dẫn sử dụng Microsoft Imagine WebStore - Khoa Công ...

  http://fit.huflit.edu.vn/huong-dan-su-dung-microsoft-imagine-webstore/ 2019-04-26 01:26:14
  Hệ thống này sẽ thay thế cho hệ thống MSDNAA cũ với tên gọi Microsoft Imagine. Tất cả các tài ... Imagine. Tất cả các tài khoản ...
 • Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh của ...

  http://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-nhan-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cua-khoa-2016-2017-839.html 2019-05-04 02:28:11
  21 Tháng 2 2019 ... Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên khóa 2016, 2017 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau:
 • Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên ...

  http://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-hoc-mon-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cua-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-2017-704.html 2019-05-04 02:46:02
  8 Tháng Năm 2018 ... Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên năm ... 1. Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất bậc đại học hệ chính quy khóa ...
 • Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa...

  https://www.huflit.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-QTKD/chuong-trinh-dao-tao-nganh-kinh-doanh-quoc-te-169.html 2019-09-12 14:40:06
  Ngành Kinh doanh quốc tế, mã ngành: 52340120. Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).
 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN - NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN …

  https://www.huflit.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-KTTC/de-cuong-chi-tiet-cac-hoc-phan-nganh-tai-chinh-ngan-hang-updated-631.html 2020-07-09 10:55:45
  - Tài chính công ty 1 - Thị trường tài chính - Nghiệp vụ ngân hàng 1 - Kỹ năng soạn thảo tiếng Anh - Mua bán và sáp nhập (tự chọn) - Thực hành thanh toán thư tín dụng (tự chọn) HỌC KỲ 6 : - Kỹ năng thương lượng tiếng Anh - Tài chính công ty 2 - Mô hình tài chính - Tài chính ...
 • Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 dự kiến của...

  https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-du-kien-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-hcm-1160.html 2020-07-10 02:05:08
  HCM xét tuyển đại học chính quy 12 ngành theo 03 phương thức: ... 7: Tài chính – Ngân hàng ... Tin học TP. Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 828 Sư ...
Cung Cấp © 2020