infomation for thukyluat.vn: Mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh là gì? - Ngân hàng pháp luật
15 Tháng 2 2017 ... Tôi thấy các trường luôn bắt sinh viên phải học giáo dục quốc phòng, tôi không biết mục đích của việc này là gì? Mong nhận được tư vấn của ...
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/giao-duc/muc-tieu-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-la-gi-170546
Visit to Mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh là gì? - Ngân hàng pháp luật

Click here

Tạo website bán hàng, website giới thiệu công ty, website kinh doanh dịch vụ cực nhanh và tiện lợi!

MIỄN PHÍ

Vào tạo website

Site relate for thukyluat.vn
 • Xe ôtô con (hay còn gọi là xe con) là gì? - Ngân hàng pháp luật

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/giao-thong--van-tai/xe-oto-con-hay-con-goi-la-xe-con-la-gi-132191 2019-04-12 13:30:14
  Căn cứ pháp lý: Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-QCVN-41-2016-BGTVT-bao-hieu-duong-bo. Xe ôtô con (hay còn gọi là xe con) là xe ôtô được xác định theo Giấy ...
 • Vũ khí thể thao là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/vu-khi-the-thao-la-gi-193705 2019-04-12 22:36:26
  19 Tháng Bảy 2017 ... Theo như tôi tìm hiểu thì các loại này được gọi là vũ khí thể thao. ... ngắn hơi, súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa ...
 • Sức khỏe môi trường là gì? - nganhangphapluat.thukyluat.vn

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen--moi-truong/suc-khoe-moi-truong-la-gi-129412 2019-04-13 05:40:12
  Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014. Sức khỏe môi trường là trạng thái của những yếu tố vật chất tạo thành môi trường có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người.
 • Hợp đồng thời vụ là gì? - thukyluat.vn

  https://thukyluat.vn/news/binh-luan/hop-dong-thoi-vu-la-gi-16594.html 2019-04-13 07:48:19
  Trong nông nghiệp, trồng lúa hay hoa màu thường theo thời vụ. Trong lao động, làm việc cũng có theo thời vụ. Cụ thể người lao động và người sử dụng lao động có thể ký kết theo hợp đồng thời vụ. Vậy hợp đồng thời vụ là gì?
 • Tổ chức quốc tế là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/van-hoa--xa-hoi/to-chuc-quoc-te-la-gi-122726 2019-04-15 03:28:33
  Tổ chức quốc tế là Tổ chức bao gồm các thành viên thuộc hai hoặc nhiều bên quốc tịch hợp thành, có chung tôn chỉ mục đích hoạt động, có cơ quan, bộ máy ...
 • Quốc gia là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/quoc-gia-la-gi-121384 2019-04-15 04:28:19
  Quốc gia là Thực thể pháp lý - chính trị được cấu thành bởi ba yếu tố là lãnh thổ, ... nhiệm của cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Nagoya là gì?
 • Chủ quyền quốc gia là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen--moi-truong/chu-quyen-quoc-gia-la-gi-121191 2019-04-15 04:28:19
  Chủ quyền quốc gia là Quyền làm chủ đối với quốc gia, là thuộc tính chính trị - pháp lý không thể tách rời khỏi quốc gia. Chủ quyền quốc gia bao gồm nhiều nội ...
 • Lãnh thổ quốc gia là gì? - Ngân hàng pháp luật - Thư Ký Luật

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/lanh-tho-quoc-gia-la-gi-123053 2019-04-15 04:28:19
  Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia. Về mặt địa lí và pháp lí lãnh thổ quốc gia gồm có ...
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ là gì? - Ngân hàng pháp luật

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/dich-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi-129999 2019-04-15 12:38:16
  Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013 Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng ...
 • Công trình khoa học và công nghệ là gì?

  https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/cong-trinh-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi-186906 2019-04-15 12:38:16
  Công trình khoa học và công nghệ là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
Cung Cấp © 2020