Nhập từ khóa tìm Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên ...
infomation for huflit.edu.vn: Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên ...
8 Tháng Năm 2018 ... Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên năm ... 1. Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất bậc đại học hệ chính quy khóa ...
http://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-hoc-mon-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cua-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-2017-704.html
Visit to Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên ...

Click here

Site relate for huflit.edu.vn
 • Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP ...

  http://daotao.huflit.edu.vn/ 2018-10-04 05:55:48
  Mọi thắc mắc liên quan đến tài khoản đăng nhập, vui lòng gửi mail về: info@huflit.edu.vn, tiêu đề: Reset mật khẩu trang daotao.huflit.edu.vn, ghi rõ thông tin Họ ...
 • Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ ...

  http://huflit.edu.vn/Chuong-trinh-dao-tao-CNTT/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-thong-tin-161.html 2019-04-15 12:52:14
  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (áp dụng từ khóa 2015) ... trình đào tạo Cử nhân Đại học Công nghệ thông tin ...
 • Hướng dẫn sử dụng Microsoft Imagine WebStore - Khoa Công ...

  http://fit.huflit.edu.vn/huong-dan-su-dung-microsoft-imagine-webstore/ 2019-04-26 01:26:14
  Hệ thống này sẽ thay thế cho hệ thống MSDNAA cũ với tên gọi Microsoft Imagine. Tất cả các tài ... Imagine. Tất cả các tài khoản ...
 • Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh của ...

  http://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-nhan-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cua-khoa-2016-2017-839.html 2019-05-04 02:28:11
  21 Tháng 2 2019 ... Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên khóa 2016, 2017 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau:
 • Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên ...

  http://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-hoc-mon-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cua-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-2017-704.html 2019-05-04 02:46:02
  8 Tháng Năm 2018 ... Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên năm ... 1. Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất bậc đại học hệ chính quy khóa ...
 • Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa...

  https://www.huflit.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-QTKD/chuong-trinh-dao-tao-nganh-kinh-doanh-quoc-te-169.html 2019-09-12 14:40:06
  Ngành Kinh doanh quốc tế, mã ngành: 52340120. Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).
 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN - NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN …

  https://www.huflit.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-KTTC/de-cuong-chi-tiet-cac-hoc-phan-nganh-tai-chinh-ngan-hang-updated-631.html 2020-07-09 10:55:45
  - Tài chính công ty 1 - Thị trường tài chính - Nghiệp vụ ngân hàng 1 - Kỹ năng soạn thảo tiếng Anh - Mua bán và sáp nhập (tự chọn) - Thực hành thanh toán thư tín dụng (tự chọn) HỌC KỲ 6 : - Kỹ năng thương lượng tiếng Anh - Tài chính công ty 2 - Mô hình tài chính - Tài chính ...
 • Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 dự kiến của...

  https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-du-kien-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tp-hcm-1160.html 2020-07-10 02:05:08
  HCM xét tuyển đại học chính quy 12 ngành theo 03 phương thức: ... 7: Tài chính – Ngân hàng ... Tin học TP. Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 828 Sư ...
Cung Cấp © 2021