infomation for agu.edu.vn: Chuyên đề: “Giáo dục trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 ...
24 Tháng Năm 2018 ... Để giúp độc giả hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, Thư viện Trường Đại học An ... khởi về đề tài tinh thần khởi nghiệp và trường học khởi nghiệp kinh doanh ... Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm của người .... cách mạng 4.0 đặt ra đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; từ đó, ...
http://lib.agu.edu.vn/thong-tin-chuyen-de/3805-chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81-%E2%80%9Cgi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-trong-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A1i-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-4-0%E2%80%9D
Visit to Chuyên đề: “Giáo dục trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 ...

Click here

Tạo website bán hàng, website giới thiệu công ty, website kinh doanh dịch vụ cực nhanh và tiện lợi!

MIỄN PHÍ

Vào tạo website

Site relate for agu.edu.vn
 • regis.agu.edu.vn - Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học ...

  http://regis.agu.edu.vn/ 2018-09-30 23:13:52
  3. Rút bớt học phần. Sinh viên nộp Phiếu rút bớt học phần đã đăng ký (chỉ các môn đã đăng ký với khóa mới) cho Phòng Đào tạo (ĐT04) trong thời gian hai tuần đầu tiên của học kỳ (của khóa mới) theo lịch năm học (xem tại đây).
 • Các khối thi đại học và mã tổ hợp môn xét tuyển 2018

  http://www.agu.edu.vn/tuyensinh/tn3.php 2018-10-04 09:55:18
  Xem chi tiết tại đây: https://kenhtuyensinh24h.vn/cac-khoi-thi-dai-hoc-va-ma-to-hop-mon-xet-tuyen/. Nguồn: : https://kenhtuyensinh24h.vn. THÔNG BÁO MỚI.
 • Bộ Môn Giáo Dục Quốc Phòng

  https://nde.agu.edu.vn/ 2019-04-13 12:44:09
  Bộ môn Giáo dục quốc phòng trường Đại học An Giang đã phối hợp với Trung đoàn 3 (eBB3) - Sư đoàn 330 (f330), tổ chức cho sinh viên đại học, cao đẳng tham gia bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn.
 • Gợi ý cách viết một bài báo khoa học

  http://pe.agu.edu.vn/sites/default/files/goi-y-cach-viet-mot-bai-bao-khoa-hoc.doc 2019-04-17 16:22:07
  Trong nhiều lý do, lý do quan trọng nhất để viết bài báo khoa học là thông tin vì ... Giới thiệu (Introduction): Cho biết vấn đề nghiên cứu là vấn đề gì và giới thiệu các ... Bao gồm các từ khóa (keywords) quan trọng nếu có thể được vì chúng sẽ ...
 • Tài liệu Khoa học & Công nghệ Việt Nam - Thư viện Đại học An Giang

  http://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/tai-lieu-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam/74-co-so-du-lieu 2019-04-21 21:40:10
  UCL Press. Đây là một cơ sở dữ liệu mở của trường Đại học London (Vương Quốc Anh), cung cấp truy cập hàng trăm nhan đề tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh ...
 • Chuyên đề: “Giáo dục trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 ...

  http://lib.agu.edu.vn/thong-tin-chuyen-de/3805-chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81-%E2%80%9Cgi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-trong-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A1i-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-4-0%E2%80%9D 2019-04-22 00:40:02
  24 Tháng Năm 2018 ... Để giúp độc giả hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, Thư viện Trường Đại học An ... khởi về đề tài tinh thần khởi nghiệp và trường học khởi nghiệp kinh doanh ... Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm của người .... cách mạng 4.0 đặt ra đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; từ đó, ...
 • Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam - Thư viện Đại học ...

  http://lib.agu.edu.vn/co-the-ban-chua-biet/2953-vien-khoa-hoc-ky-thuat-nong-nghiep-mien-nam 2019-04-22 15:50:03
  22 Tháng 4 2016 ... Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền có chức năng nghiên cứu lai tạo, chọn lọc, nhân giống các loại cây trổng, vật nuôi; phòng trừ sâu, ...
 • Tạp chí Nông Lâm nghiệp - Thư viện Đại học An Giang

  http://lib.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1837%3Atp-chi-nong-lam-nghip&catid=105%3Adia-chi&Itemid=221&lang=vi 2019-04-22 17:08:03
  5 Tháng 4 2012 ... HCM cung cấp danh mục các bài đăng trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. Bạn có thể download và đọc toàn văn các bài viết về ...
 • TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA ...

  https://nde.agu.edu.vn/?q=node/28 2019-05-04 03:10:08
  31 Tháng Mười Hai 2010 ... Giáo dục quốc phòng - an ninh được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ bản trong xây ...
 • 3. Tài chính doanh nghiệp - Thư viện Đại học An Giang

  http://lib.agu.edu.vn/images_old_lib/to_thong_tin/3%20tai%20chinh%20doanh%20nghiep.xls 2019-05-05 15:04:07
  Nguyễn Minh Kiều, Thống kê, 2014, 16x24, 500, 58,500. 20, 12, Giáo trình tài chính doanh nghiệp, TS Bùi Hữu Phước, NXB Kinh tế tp.HCM, 2014, 119,000.
Cung Cấp © 2020