infomation for sam.edu.vn: Khóa học mô hình sản xuất tinh gọn - Trang chủ - SAM
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO. Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể: Trang bị cho cán bộ quản lý những kiến thức cập nhật về mô hình quản lý sản xuất tinh gọn đang được nghiên cứu áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp sản xuất ở các nước công nghiệp tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp.
https://www.sam.edu.vn/lich-khai-giang/ky-nang-quan-tri-san-xuat/mo-hinh-san-xuat-tinh-gon
Visit to Khóa học mô hình sản xuất tinh gọn - Trang chủ - SAM

Click here

Site relate for sam.edu.vn
 • Khóa học kỹ năng quản trị nhân sự

  http://www.sam.edu.vn/ky-nang-quan-tri-nhan-su-1 2019-04-15 21:56:25
  Câu hỏi trên đang là điều trăn trở của hầu hết các nhà Quản lý Doanh nghiệp. Nhiều Doanh nghiệp đã đưa ra những chính sách hấp dẫn để “ chiêu hiền đãi sĩ” ...
 • Khóa học quản lý con người - Trường đào tạo kỹ năng quản lý SAM

  http://www.sam.edu.vn/quan-ly-con-nguoi 2019-04-15 21:56:25
  Có một thực tế mà rất nhiều Giám đốc công ty thừa nhận, Kỹ năng quản lý nhân sự là một vấn đề khó khăn và nhiều khi nằm ngoài dự đoán của các Nhà quản ...
 • Khóa học Giám sát & Quản lý sản xuất

  https://www.sam.edu.vn/lich-khai-giang/ky-nang-quan-tri-san-xuat/ky-nang-giam-sat-va-quan-ly-san-xuat 2019-04-15 22:10:19
  Với thực tế đó, Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM đã nghiên cứu Chương trình đào tạo khoá học “KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT” nhằm giúp Học viên đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác giám sát, quản lý sản xuất, nâng cao kỹ năng giám sát và quản ...
 • Khóa học mô hình sản xuất tinh gọn - Trang chủ - SAM

  https://www.sam.edu.vn/lich-khai-giang/ky-nang-quan-tri-san-xuat/mo-hinh-san-xuat-tinh-gon 2019-04-15 22:10:19
  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO. Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể: Trang bị cho cán bộ quản lý những kiến thức cập nhật về mô hình quản lý sản xuất tinh gọn đang được nghiên cứu áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp sản xuất ở các nước công nghiệp tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp.
 • Khóa học nâng cao năng lực quản lý cấp trung - SAM - BDC

  https://www.sam.edu.vn/nang-cao-nang-luc-quan-ly-cap-trung-mmm 2019-04-15 22:22:31
  Khóa học dành cho quản lý cấp trung nhằm cung cấp cho các MM những công cụ cần thiết để trở thành thành Nhà quản lý chuyên nghiệp, phát huy đúng vai trò tham mưu của mình cho Ban lãnh đạo. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Ban Giám đốc, Lãnh đạo Doanh nghiệp.
 • Vai trò của môi trường làm việc trong níu giữ nhân tài và phát triển ...

  http://www.sam.edu.vn/tin-tuc-su-kien-vn/tin-tuc/vai-tro-cua-moi-truong-lam-viec-trong-niu-giu-nhan-tai-va-phat-trien-doi-ngu-ke-nhiem?pagenumber=7 2019-04-26 08:30:03
  Nếu biết xây dựng môi trường làm việc mà mọi thành viên trong công ty đều có điều ... “Tiếng lành đồn xa”, một khi doanh nghiệp trở thành nơi làm việc lý tưởng thì nhân ... Góp phần phát huy tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng trách nhiệm của mỗi người. ... 5 điều cần lưu ý của người giám sát bán hàng chuyên nghiệp.
 • Khóa học kỹ năng quản trị nhân sự - Trường đào tạo kỹ năng quản ...

  http://www.sam.edu.vn/ky-nang-quan-tri-nhan-su-1 2019-04-29 05:08:03
  Quản trị nhân viên hiệu quả là xây dựng được những kpi, chỉ tiêu để đánh giá ... Nội dung; Chương trình học; Đăng ký đào tạo kỹ năng theo chuyên ngành ... điều hành, Giám đốc nhân sự và những người muốn trở thành nhà quản lý nhân sự ...
 • Khóa học kỹ năng quản trị sản xuất

  http://www.sam.edu.vn/ky-nang-quan-tri-san-xuat-2 2019-04-29 08:50:08
  quản trị sản xuất là sử dụng các yếu tố đầu vào như máy móc, công nhân, các quy trình trong quản lý sản xuất để sản xuất ra các sản phẩm theo đúng tiêu chẩn.
 • Khóa học kỹ năng quản trị sản xuất - Trường đào tạo kỹ năng quản ...

  http://www.sam.edu.vn/ky-nang-quan-tri-san-xuat-2 2019-04-29 09:02:03
  Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng được các nhà quản trị cấp cao quan tâm đặc biệt, họ xem đó như là một vũ khí cạnh tranh sắc bén trên thị ...
 • Khóa học Giám sát & Quản lý sản xuất - Trường đào tạo kỹ năng ...

  http://www.sam.edu.vn/ky-nang-giam-sat-va-quan-ly-san-xuat 2019-04-29 09:02:03
  Với thực tế đó, Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý SAM đã nghiên cứu Chương trình đào tạo khoá học “KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT” nhằm ...
Cung Cấp © 2019