infomation for bureauveritas.vn: Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp Dành cho quản lý Sản...
Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp - Dành cho quản lý Sản xuất. Giới thiệu khóa học. Vai trò quản lý của những người quản lý/ giám sát trong doanh nghiệp rất quan trọng do họ được mong đợi phải có được kết quả từ người khác ở nơi làm việc và làm sao cho đội ngũ của mình thành công.
https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky nang quanly va phat trien nguon nhan luc/bty-09
Visit to Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp Dành cho quản lý Sản...

Click here

Site relate for bureauveritas.vn
 • Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp Dành cho quản lý Sản...

  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky nang quanly va phat trien nguon nhan luc/bty-09 2019-04-15 22:10:19
  Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp - Dành cho quản lý Sản xuất. Giới thiệu khóa học. Vai trò quản lý của những người quản lý/ giám sát trong doanh nghiệp rất quan trọng do họ được mong đợi phải có được kết quả từ người khác ở nơi làm việc và làm sao cho đội ngũ của mình thành công.
 • Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng - Bureau Veritas

  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky+nang+quanly+va+phat+trien+nguon+nhan+luc/bty-15 2019-04-15 22:32:11
  Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về 7 công cụ QC, làm thế nào 7 công cụ này được sử dụng trong ...
 • Chứng nhận An toàn CSC cho Container - Bureau Veritas

  https://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/chung+nhan+an+toan+csc+cho+container 2019-04-17 07:02:05
  9 Tháng Mười 2018 ... CSC (Convention of Safety Containers) là một Công ước quốc tế về an ... thời điểm đã có 82 quốc gia được phê chuẩn Công ước, chiếm 63 ...
 • Bureau Veritas Việt Nam

  https://www.bureauveritas.vn/ 2019-04-23 09:42:06
  Bureau Veritas Việt Nam. Tầng 4, Tòa nhà Etown1. 364 Cộng Hòa, Tân Bình, TP HCM. Điện Thoại: (+84 28) 3812 2196 Gửi email trực ...
 • Khóa đào tạo Người quản lý chuyên nghiệp Dành cho quản lý ...

  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky+nang+quanly+va+phat+trien+nguon+nhan+luc/bty-09 2019-04-29 09:06:09
  Khóa đào tạo Người quản lý ... Dành cho quản lý Sản xuất. Giới thiệu khóa học. ... biết rộng hơn về nguyên tắc lãnh đạo ...
 • Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng

  https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/training/ky+nang+quanly+va+phat+trien+nguon+nhan+luc/bty-15 2019-04-29 12:18:10
  Khóa đào tạo 7 công cụ Quản lý chất lượng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về 7 công cụ QC, làm thế nào 7 ...
Cung Cấp © 2019