infomation for pace.edu.vn: CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - pace.edu.vn
Quản trị sản xuất ngày nay đã được nâng lên thành một “công nghệ”, gọi là “công nghệ quản lý sản xuất”. Công nghệ này sẽ giúp Giám đốc Sản xuất rút ngắn thời gian mày mò học hỏi, với biết bao lần thử sai trong việc quản lý mọi hoạt động của nhà máy.
https://www.pace.edu.vn/vn/dao-tao/ChuongTrinh/41/cpo-giam-doc-san-xuat
Visit to CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - pace.edu.vn

Click here

Site relate for pace.edu.vn
 • 7 Bước để lập một kế hoạch tài chính - Sổ tay doanh trí

  http://pace.edu.vn/vn/so-tay-doanh-tri/ChiTiet/1040/7-buoc-de-lap-mot-ke-hoach-tai-chinh?term_taxonomy_id=31 2018-09-30 21:11:35
  Kế hoạch tài chính là một phần của quản lý tài chính. Hoạt động này đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu trước khi bắt tay vào xây dựng. Không nên bỏ sót bất ...
 • 5 YẾU TỐ CẦN CÓ Ở GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - Sổ tay doanh trí

  https://pace.edu.vn/vn/so-tay-doanh-tri/ChiTiet/1182/5-yeu-to-can-co-o-giam-doc-san-xuat?term_taxonomy_id=31 2019-04-11 14:45:01
  Giám đốc Sản xuất (CPO) là người chịu trách nhiệm cho hoạt động sản xuất diễn ra đúng kế hoạch, dựa trên năng lực sản xuất hiện tại của doanh nghiệp và ...
 • Xây dựng để trường tồn - Tủ sách Doanh Trí

  https://pace.edu.vn/vn/tu-sach/ChiTiet/709/xay-dung-de-truong-ton-2?term_taxonomy_id=24 2019-04-13 20:22:21
  Đó chính là lời của hai đồng tác giả Jim Collins và Jerry I. Porras trong Xây dựng để trường tồn - cuốn sách chấn động đã đập tan những huyền thoại và suy ...
 • QUẢN LÝ CON NGƯỜI - Trường Doanh Nhân PACE

  https://pace.edu.vn/dao-tao/ChuongTrinh/51/quan-ly-con-nguoi 2019-04-14 15:20:06
  Khóa học “Quản lý con người” Trường PACE giúp bạn quản lý và làm việc hiệu quả với tất cả những nhân viên, kể cả những người khó chịu hoặc giỏi hơn ...
 • CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - pace.edu.vn

  https://www.pace.edu.vn/vn/dao-tao/ChuongTrinh/41/cpo-giam-doc-san-xuat 2019-04-15 22:10:19
  Quản trị sản xuất ngày nay đã được nâng lên thành một “công nghệ”, gọi là “công nghệ quản lý sản xuất”. Công nghệ này sẽ giúp Giám đốc Sản xuất rút ngắn thời gian mày mò học hỏi, với biết bao lần thử sai trong việc quản lý mọi hoạt động của nhà máy.
 • TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO - Trường Doanh Nhân PACE

  http://www.pace.edu.vn/vn/dao-tao/ChuongTrinh/49/tai-chinh-danh-cho-lanh-dao?courseId=2037 2019-04-15 22:14:39
  Khóa học “Tài chính dành cho lãnh đạo” Trường PACE giúp bạn biết cách phân tích, tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp một cách hiệu ...
 • MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

  https://www.pace.edu.vn/vn/dao-tao/ChuongTrinh/54/mmm-nang-luc-quan-tri-cho-quan-ly-cap-trung 2019-04-15 22:22:31
  Khóa học ”Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” Trường PACE giúp bạn nắm vững các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể nâng cao năng lực quản trị của mình
 • Những tác động của công nghệ mới tới hoạt động sản xuất kinh ...

  https://www.pace.edu.vn/vn/so-tay-doanh-tri/ChiTiet/1037/nhung-tac-dong-cua-cong-nghe-moi-toi-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-trong-cac-doanh-nghiep-cong-nghiep?term_taxonomy_id=31 2019-04-23 13:38:03
  Công nghệ và đổi mới công nghệ. Công nghệ trong các doanh nghiệp. Trong thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hoá người ta quan tâm đến công nghệ là ...
 • CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - Trường Doanh Nhân PACE

  https://pace.edu.vn/vn/dao-tao/ChuongTrinh/41/cpo-giam-doc-san-xuat 2019-04-29 08:56:05
  Khóa học “Giám đốc Sản xuất” Trường PACE giúp bạn tiếp cận những công nghệ ... Quản trị sản xuất ngày nay đã được nâng lên thành một “công nghệ”, gọi là ...
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp - Sổ tay doanh trí

  https://www.pace.edu.vn/vn/so-tay-doanh-tri/ChiTiet/1084/quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep?term_taxonomy_id=31 2019-05-04 19:02:10
  Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu ... vật tư hàng hóa, xuất nhập tồn kho, trên đường đi, hàng gửi làm lãng phí vốn.
Cung Cấp © 2019