infomation for usembassy.gov: Kiểm tra Tình trạng Hồ sơ | Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa ...
Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) gửi toàn bộ hồ sơ bảo lãnh thị thực định cư tới Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để lưu trữ. NVC sau đó gửi các hồ sơ ...
https://vn.usembassy.gov/vi/visas-vi/immigrant-visas-vi/case-status-vi/
Visit to Kiểm tra Tình trạng Hồ sơ | Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa ...

Click here

Cung Cấp đến mọi người ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Đăng tin lên Cung Cấp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ kinh doanh đến mọi người hoàn toàn miễn phí!

Đăng tin miễn phí

Site relate for usembassy.gov
Cung Cấp © 2019